Flag of the Czech Republic

Jsme rádi, že jste se rozhodli zjistit, proč je SMUS jednou z nejlepších škol v Kanadě.

Přijímací řízení ve škole SMUS je výběrové a přijímáme přihlášky do internátních tříd 8. až 11. ročníku. 

Přijímací řízení začíná vyplněním online přihlášky rodiči. Po odeslání žádosti ji zkontrolujeme a zvážíme další kroky. Všichni studenti SMUS skládají přijímací zkoušky. 

Často cestujeme do Vaší země, abychom provedli testování osobně. Pokud se s Vámi nemůžeme setkat ve Vaší zemi, můžeme testování a rozhovory uskutečnit prostřednictvím Zoomu a Skypu. Počet míst je omezen, a proto vám doporučujeme podat přihlášku co nejdříve.

We are so glad that you have decided to learn more about what makes SMUS one of the best schools in Canada.

Admissions at SMUS is a competitive process and we welcome boarding applications for Grades 8 to 11.

The admissions process begins with parents completing an online application. Once the application is submitted, we will review it and consider next steps. All students at SMUS write entry exams. 

We often travel to your country to conduct testing in person. If we are unable to meet you in your country, testing and interviews can be conducted via Zoom and Skype. Spaces are limited and you are encouraged to submit an application as soon as possible.