Flag of Vietnam

Chúng tôi rất vui khi các bạn quyết định tìm hiểu thêm về những điều biến SMUS trở thành một trong các trường học tốt nhất của Canada.

Hoạt động tuyển sinh tại SMUS là một quá trình cạnh tranh, và chúng tôi chào đón tất cả các em học sinh từ lớp 8 đến lớp 11 nộp đơn xin theo học.

Quá trình tuyển sinh bắt đầu khi phụ huynh hoàn tất một đơn xin theo học được nộp trực tuyến. Sau khi đơn xin này được nộp, chúng tôi sẽ kiểm tra và xem xét các bước tiếp theo. Tất cả học sinh tại SMUS đều phải tham gia bài kiểm tra viết đầu vào. 

Chúng tôi thường đi đến quốc gia của các bạn để tiến hành bài kiểm tra trực tiếp. Nếu chúng tôi không thể đến gặp các bạn tại quốc gia của bạn, bài kiểm tra và phỏng vấn có thể được tiến hành qua Zoom và Skype. Do các suất học đều có giới hạn, nên khuyến khích các bạn nộp đơn xin nhập học càng sớm càng tốt.

We are so glad that you have decided to learn more about what makes SMUS one of the best schools in Canada.

Admissions at SMUS is a competitive process and we welcome boarding applications for Grades 8 to 11.

The admissions process begins with parents completing an online application. Once the application is submitted, we will review it and consider next steps. All students at SMUS write entry exams. 

We often travel to your country to conduct testing in person. If we are unable to meet you in your country, testing and interviews can be conducted via Zoom and Skype. Spaces are limited and you are encouraged to submit an application as soon as possible.